Rada Domu

Starosta
Bartłomiej Jękot

Wicestarosta
Agnieszka Nizińska

Skarbnik
Katarzyna Pinas

Koordynator spraw organizacyjnych i porządkowych
Piotr Szewczykowski
Filip Milczarek

Sekcja artystyczna
Bernadetta Ptak
Monika Flis
Andrzej Flis