Świadczenia na rzecz Uczestników ŚDS

– opieka psychologiczna, psychiatryczna, medyczna,
– pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych i załatwianiu spraw osobistych.
– zajęcia grupowe i indywidualne, w zależności od umiejętności uczestników,
– transport dla osób o mniejszym stopniu samodzielności,
– ciepły posiłek w ciągu dnia