Prace wielkanocne

5  kwietnia odbył się w naszym Domu konkurs kartek wielkanocnych, które powstałych na zajęciach terapeutycznych. Wśród wyróżnionych prac I miejsce zdobyła kartka Grzegorza Kacały, II miejsce otrzymała Wiktoria Taraszka, a III Paweł Martuszewski. Każda praca została nagrodzona drobnym upominkiem.

Zespół terapeutyczny