XIV MAŁOPOLSKI PRZEGLĄD WOKALNO – INSTUMENTALNY ŚRODOWISKOWYCH DOMÓW SAMOPOMOCY I WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ LISIA GÓRA 2021R.

Już po raz XIV Środowiskowy Dom Samopomocy w Lisiej Górze, wspólnie ze Stowarzyszeniem „Czterolistna Koniczynka” i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lisiej Górze był organizatorem Konkursu Wokalno – Instrumentalnego Środowiskowych Domów Samopomocy oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej. W konkursie wzięli udział wykonawcy 14 placówek z całej małopolski: ŚDS Lisia Góra, ŚDS Nowodworze, ŚDS Łysa Góra, ŚDS Siedlec, ŚDS Ujanowice, ŚDS Ryglice, ŚDS Stróże, ŚDS Oleśnica, ŚDS Biecz z filią w Gorlicach, Dzienny Ośrodek Wsparcia – ŚDS w Gorlicach, Dzienny Ośrodek Wsparcia – ŚDS filia w Bobowej, WTZ w Dąbrowie Tarnowskiej, WTZ w Woli Rzędzińskiej oraz WTZ im. Jana Pawła II w Tarnowie.

Konkurs miał charakter integracyjny i co ważne przebiegał w atmosferze szczerej życzliwości, zdrowej rywalizacji i wzajemnego uznania dla twórczości każdego z wykonawców bez względu na jego niepełnosprawność. Uczestnicy przeglądu mieli niezwykłą okazję do zaprezentowania własnych talentów. Tegoroczna edycja konkursu poświęcona była pamięci Krzysztofa Krawczyka.

Z pośród zaproszonych gości swoją obecnością zaszczycili  Nas Wójt Gminy Lisia Góra Arkadiusz Mikuła, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Urszula Zając, przedstawiciele Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Kierownik Oddziału Pomocy Stacjonarnej Joanna Migacz i Inspektor Justyna Lannoy, Dyrektorzy ŚDS i WTZ.

Od lat Nasza inicjatywa cieszy się akceptacją i wsparciem władz samorządowych – Wójta Gminy Lisia Góra Arkadiusza Mikuły oraz Starosty Powiatu Tarnowskiego Romana Łucarz.

Piękne puchary na tegoroczny konkurs wykonał miejscowy artysta pan Ryszard Pinas. Imprezę poprowadziła zastępca Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Śmignie Krystyna Wenc-Szatko wraz z Dyrektorem Środowiskowego Domu Samopomocy w Lisiej Górze Bożeną Mróz.

W XIV edycji Konkursu profesjonalne jury w składzie Alicja Płonka, Teresa Wójtowicz, Anna Wenc – Zabawa postanowiło przyznać następujące miejsca:

I – Warsztat Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej

II – Dzienny Ośrodek Wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorlicach

III – Środowiskowy Dom Samopomocy w  Bieczu z filią w Gorlicach

IV – Środowiskowy Dom Samopomocy w Ujanowicach

Wyróżnienia Specjalne otrzymały: Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Tarnowie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Łysej Górze, Środowiskowy Dom Samopomocy w Lisiej Górze, Dzienny Ośrodek Wsparcia –  ŚDS filia w Bobowej.

Nasz Środowiskowy Dom Samopomocy w tegorocznej edycji Konkursu reprezentowali: Aneta Toczek, Paweł Martuszewski, Grzegorz Kacała, Grzegorz Bieniek w piosence Krzysztofa Krawczyka „ Byle było tak”. Do występu grupę przygotowywał terapeuta Kamil Banaś.

Tekst: Zespół Terapeutyczny.

Foto: ŚDS i GOK.