Zawieszenie działalności ŚDS

W związku z poleceniem Wojewody Małopolskiego nr 16/2020 z dnia 24.03.2020, zmieniającym polecenie nr 2/2020 z 11.03.2020 r. na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) Środowiskowy Dom Samopomocy w Lisiej Górze zawiesza działalność od 12.03.2020 do odwołania.
Kontakt z naszą jednostką za pomocą poczty elektronicznej: sds@lisiagora.pl, oraz telefonicznie: 783783430, 601489086